Sign In
KPMG VERGİ / Hizmetlerimiz / Vergi / Kurumların Vergilendirilmesi Hizmetleri / Kurumlar Vergisi Danışmanlık Denetim Tasdik Hizmetlerimiz

Kurumlar Vergisi Danışmanlık Denetim Tasdik Hizmetlerimiz

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kurumların vergilendirilmesi, önemli ek maliyetler ve fon çıkışına yol açabileceğinden karşılaştığınız vergisel problemlerin ve fırsatların doğru olarak değerlendirilmesinde size yardımcı olmakta ve işinizin gereksinimlerini anlayarak vergi yükünü azaltmada destek olacak doğru çözümler sunmaktayız.

Müşterilerimizle birlikte çalışarak işletmelerinin vergi yükünü bugün ve gelecekte mümkün olan en aza indirmek üzere yapılanmasını, iş ile ilgili kararlarının vergisel açıdan sonuçlarının analiz edilmesini, vergisel fırsatların belirlenmesini ve planlanan işlemler ve yeni yatırımlar için en iyi yapılanmanın seçilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Vergi danışmanlığı ve planlama hizmetlerimiz vergisel tasarruf fırsatlarını maksimize edebilmek icin yerel vergi mevzuatı ile işletmenize ilgili özel mevzuatı birlikte değerlendirmektedir.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Yerel vergi mevzuatı;

  • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular;

  • Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları;

  • Vergi teşvik mevzuatı;

  • Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları;

  • Vergi incelemeleri ve vergi davaları;​​​​​​

  • Vergi ile ilgili diğer mevzuat.​