Sign In
KPMG VERGİ / Hizmetlerimiz / Vergi / Kurumsal Birleşme ve Devralma Hizmetleri

Kurumsal Birleşme ve Devralma Hizmetleri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Günümüz piyasası oldukça rekabetçi olduğundan giderek daha çabuk ve sıklıkla zor kararlar alınmasını gerektirmektedir. Hızla gelişen ve sürekli değişen piyasa koşullarında şirketler giderek artan bir oranda farklı ülkelerde ve işlemlerde karşı karşıya gelmektedirler.

Vergi bir alım satım işleminin yapılanmasında iş adamlarının tüm yapıyı değerlendirebilmeleri için erken bir zamanda vergi riskleri ve daha önemlisi fırsatlarını anlamalarını sağlayarak anahtar ve stratejik bir rol oynar. Hem yapılandırma hem de vergi denetimi süreçleri görüşmeleri temelden etkileyecek konular ortaya çıkarabilir. Vergi aynı zamanda anlaşma sonrası bütünleşme sürecinde de anahtar rol oynar - vergi etkileri göz önüne alınmadıkça bütünleşmenin getirdiği kazanımlar anlamlı bir şekilde ifade edilemez.

Şirket birleşmeleri ve satın a​lmaları konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz projenin her aşamasında sizlere etkin vergi danışmanlığı hizmetleri sunabilir ve aynı zamanda Transaction Service departmanında çalışan ekiplerimizle yakın bir çalışma ilişkisi yürüterek projenin süresi boyunca sinerji yaratmaya yardımcı olur. 

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır;
  • Satın alma öncesi vergi planlaması;
  • Alternatif satın alma yapılandırmalarının (birleşme, varlık yada hisse alımı v.b.) vergi etkilerinin incelenmesi
  • Vergi riski değerlendirmesi ("tax due diligence")
  • Projenin değerlendirilmesi sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi;
  • Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması;
  • Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar v.b.) en etkin şekilde kullanımı;
  • Diğer taraflar ile (satıcı vs. alıcı) vergi ile ilgili konuların görüşülmesinde destek olunması;
  • Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, alım/satım giderlerinin yansıtılması v.b.);