Sign In
KPMG VERGİ / Hizmetlerimiz / Vergi / Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler

​​​​​​​​​​​​​​Günümüz iş ortamında, finansal hizmetler sektörü benzeri görülmemiş değişiklik baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkelerindeki önemli gelişmeler, değişen müşteri talepleri ile teknolojik gelişmeler finansal hizmetler sektöründeki işletmeler üzerinde çok büyük etkiler yapmaktadır. Buna ilave olarak, gerek ulusal, gerekse Avrupa Birliği ve OECD gibi uluslar arası organizasyonların mali nitelikli düzenlemelerinin yönlendirmesi ile vergi mevzuatında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Böyle bir ortamda, finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ulusal veya çok uluslu bir finans şirketinin vergi yükümlülüklerini yönetmek ve kontrol etmek çok karmaşık bir iş haline gelmiştir.

KPMG, başta global finansal hizmetler olmak üzere farklı sektörlere dayalı iş kollarında hizmet vermektedir. Müşterilerimize kendi sektörlerini en iyi bilen, deneyimli profesyoneller tarafından hizmet sunmaktayız. Bilgi ve sorumluluk anlayışımızın bileşimi müşterilerimiz için katma değer yaratmakta ve eşsiz bir hizmet sunmamızı sağlamaktadır.

Birçok disipline dayalı yaklaşımımız, finans sektöründeki kuruluşların ihtiyaç duyduğu değer katan vergi danışmanlığı hizmetlerimizin anahtarıdır. Bu nedeni, vergi kadromuzun sadece sizlerin çalışanlarınızla değil, aynı zamanda muhasebe, yasal düzenlemeler ve risk yönetimi gibi tamamlayıcı alanlarda da KPMG’nin uzman kadroları ile birlikte bir takım olmasındandır. Bilindiği üzere, vergi rejimleri bir ülkeden diğerine çok büyük farklılıklar gösterdiğinden, uluslararası vergi danışmanlığı hizmetlerindeki başarımız, KPMG’nin ilgili ülkedeki vergi uzmanlarının tecrübe ve kalitesi sayesindedir. Profesyonel kadromuz sektörlere göre yapılanmış KPMG global ağının bir parçasıdır.

Finans sektörüne özgü vergi danışmanlığı hizmetlerimizi; dolaysız ve dolaylı vergilerin gerek finans kurumları, gerekse bu kurumların fon yapıları üzerindeki etkileri ve yatırımcıların vergisel konumlarını detayı ile bilen kadromuz aracılığı ile sunmaktayız. KPMG Türkiye olarak, Finansal Hizmetler alanındaki müşterilerimize verdiğimiz bazı vergi hizmetleri şu şekildedir;

 • Uluslararası finansman ve gelir/kurumlar vergisi danışmanlığı,
 • Karmaşık (hybrid) enstrümanlar/organizasyonlar ile ilgili vergi danışmanlığı,
 • Menkul kıymetler, para ve sermaye piyasalarından elde edilen kazançların vergilendirilmesi ile ilgili vergi danışmanlığı,
 • Sermaye piyasaları ve menkul kıymet ihraçları (securitisation) ile ilgili vergi danışmanlığı,
 • Finans sektöründe sirket birleşmeleri, satın almalar veya yeniden yapılandırma ile ilgili vergisel durum tespiti (Tax due diligence) çalışmaları ve birleşmelerde,
 • Finans sektöründe birleşme, devir ve diğer yeniden yapılandırma çalışmalarında vergisel teşvikler,
 • Vergi danışmanlığı,
 • Tam ve kısmı tasdik hizmetleri,
 • Yeni ürün sunulması ile ilgili vergi danışmanlığı,
 • Mevcut ürünlerin yeniden yapılandırılması (birleştirme ve dönüştürmeler gibi) ile ilgili vergi danışmanlığı,
 • Yöneticilere yapılacak ödemeler ile ilgili vergi danışmanlığı​​​