Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Türkçe Yayınlar / TurkceYayinlarDetay

 

Şirketlerin Vergi Bölümlerinin Bugünü ve Geleceğine Bakış: Dönüşüm Beklentileri
1.3.2017

KPMG'nin 2016 Küresel Vergi Araştırması, günümüzde şirketlerin vergi bölümlerinin yapısı, yönetimi, öncelikleri ve performansı hakkında genel bir görünüm ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, önde gelen şirketlerin vergi bölümlerinin önümüzdeki 5 yıl boyunca nasıl bir dönüşüm yaşamayı beklediklerine dair faydalı görüşler de sunuyor.

Bu özet raporda yer verilen bulgular, 36 ülkede farklı sektörlerden şirketlerin vergi politikası ve operasyonlarından sorumlu 294 kişiyle yapılmış bir ankete dayanıyor.

Güncel araştırma bize neler söylüyor? Uyum ve risk yönetimi konuları günümüz vergi yöneticileri için şüphesiz temel birer öncelik ve vergi bölümlerinin stratejik değerlere olan katkısı artık maliyet azaltmaktan daha büyük bir önceliğe sahip…​

Şirketlerin Vergi Bölümlerinin Bugününe ve Geleceğine Bakış: Dönüşüm Beklentileri ​​

Global Tax Department Benchmarking​​​